Weggeefactie 500€ Bluefin Fitness Voucher – Algemene Voorwaarden

DEELNAME

 1. Geef je e-mail adres in in de pop-up om deel te nemen aan de wedstrijd
 2. Geen aankoop vereist
 3. Slechts één deelname per persoon.
 4. Onleesbare, onbegrijpelijke en onvolledige inzendingen worden als ongeldig beschouwd.

BEPERKINGEN

 1. Wedstrijd open vanaf 18 jaar.
 2. Werknemers en directe familieleden van Bluefin Trading Limited (hierna “de organisator”) of iedereen die professioneel betrokken is bij de promotie, mogen niet deelnemen.
 3. De organisator heeft het recht om de geldigheid van de inzendingen te controleren en om elke inzending te diskwalificeren die, volgens de organisator, aanstootgevende inhoud bevat, waaronder godslastering, mogelijk beledigende, opruiende of lasterlijke uitspraken. De organisator kan een deelnemer diskwalificeren waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze heeft geknoeid met het deelnameproces, of een inzending heeft ingediend die niet in overeenstemming is met deze deelnamevoorwaarden, of die, volgens de organisator, zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleus, misleidend, bedrieglijk gedrag bij deelname aan de wedstrijd, onwettig of in het algemeen schadelijk voor de goodwill of reputatie van de wedstrijd en/of organisator. De organisator kan een winnaar diskwalificeren als de organisator redelijkerwijs van mening is dat de winnaar en/of de inzending van de winnaar van het type is dat wordt beschreven in deze beperkingen.

WEDSTRIJDDATA

 1. De inzendingen voor de wedstrijd worden geopend op 25 maart 2022 15:00 uur en sluiten op 25 mei 2022 om 16:00 uur GMT (de “Sluitingsdatum”). Inzendingen die na deze datum binnenkomen, worden niet geaccepteerd.

DE PRIJS

 1. De prijs is een Bluefin Fitness-cadeaubon van 500€, die kan worden ingewisseld voor producten uit het volledige Bluefin FIT-assortiment.
 2. De cadeaubon moet worden ingewisseld voor de datum die staat vermeld op de kaart die bij de voucher wordt verstuurd, meestal binnen 12 maanden na levering.
 3. De voucher kan slechts eenmaal voor 1 bestelling worden ingewisseld en kan niet gedeeltelijk of voor meerdere bestellingen worden gebruikt.
 4. De bestelling kan meerdere artikelen bevatten.
 5. De Cadeaubon kan niet worden doorverkocht of ingeruild tegen een cash alternatief.
 6. De voucher kan worden ingewisseld op reeds afgeprijsde artikelen.

PRIJSBEPERKINGEN

 1. De winnaar wordt willekeurig gekozen door de organisator uit alle geldige inzendingen.
 2. De winnaar wordt binnen 10 werkdagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gebracht. De winnaar moet deze binnen 48 uur na de kennisgeving bevestigen, anders wordt de prijs verbeurd verklaard en wordt een alternatieve winnaar aangeduid.
 3. Er is geen cash geld of ander alternatief beschikbaar.
 4. De beslissingen van de organisator met betrekking tot alle promoties en wedstrijden zijn definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd.
 5. De prijs wordt toegekend aan de persoon die in de inzending wordt genoemd, met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
 6. De beslissing van de organisator is definitief en de organisator zal geen correspondentie voeren, ook niet over het resultaat en/of de prijs van de wedstrijd.

DISCLAIMER

 1. Als deze wedstrijd, om welke reden dan ook, niet kan verlopen zoals gepland, bijvoorbeeld als gevolg van een computervirus, bugs, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen of andere oorzaken buiten de controle van de organisator om, die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het correcte verloop van deze wedstrijd aantasten, behoudt de organisator zich het recht om actie te ondernemen, waaronder het annuleren, beëindigen, wijzigen of opschorten van de wedstrijd.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan deelnemers ermee akkoord dat alle inzendingen en het intellectuele eigendom ervan eigendom worden van de organisator. De organisator mag zonder goedkeuring of kennisgeving alle inhoud (geheel of gedeeltelijk) van de inzendingen gebruiken, inclusief het weergeven (in alle media met of zonder accreditatie van de auteur) van de inzending in promotie-, marketing- of ander materiaal. De organisator kan anderen toestaan om de rechten te gebruiken die hij heeft als eigenaar van het intellectuele eigendom in de inzendingen.